Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 79 (a) Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods