Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 77 (HA) Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden