Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze