Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 38 En Maria zeide; Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord