Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 32-33 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere