Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 30 En de engel zeide tot haar; Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden