Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Lukas - Lukas 01 vs 28-32 Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen