Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 21 vs 17 (b) Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief