Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 21 vs 14 (b) Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was