Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 21 vs 12 Jezus zeide tot hen; Komt herwaarts, houdt het middagmaal