Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 20 vs 28 (c) En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God