Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 20 vs 20 (b) De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen