Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 20 vs 19-20 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren