Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 20 vs 16 (a) Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester