Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 20 vs 06-07 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen