Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 19 vs 42a Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was