Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 19 vs 28 (a) Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide; Mij dorst