Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 19 vs 15b Pilatus zeide tot hen; Zal ik uw Koning kruisigen