Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 18 vs 08-09 Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan