Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 18 vs 04 (HA) Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen; Wien zoekt gij