Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 17 vs 04 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen