Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 16 vs 05 En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij; Waar gaat Gij henen