Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 15 vs 16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen