Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 13 vs 38 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben