Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 10 vs 27-28 Mijne schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij