Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 10 vs 17-18 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme