Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 06 vs 68-69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods