Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 06 vs 53-54 (HA) Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven