Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 06 vs 27b Welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld