Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 04 vs 50 (HA) Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide