Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 04 vs 10 Jezus antwoordde en zeide; tot haar Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is