Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 04 vs 05-07 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar; Geef Mij te drinken