Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 03 vs 18 (b) Dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God