Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 03 vs 01-05 En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden