Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 02 vs 24-25 Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende