Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 02 vs 23a En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam