Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 02 vs 18-19 Jezus antwoordde en zeide tot hen; Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten