Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 01 vs 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide; Zie het Lam Gods