Ds. D.Chr. Overduin - Evangelie naar Johannes - Joh. 01 vs 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard