Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 21 vs 22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam