Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 20 vs 14-15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs