Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 19 vs 17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen; ....Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal