Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 19 vs 09 (a) En hij zeide tot mij; Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams