Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 16 vs 17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende; Het is geschied