Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 16 vs 07 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen; Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig