Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 15 vs 8 En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven