Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 14 vs 13 (a) En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide; Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan