Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 13 vs 08-10 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is