Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 11 vs 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel