Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 11 vs 12 (b) Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen